บริการย้ายโดเมน
เกี่ยวกับการย้ายโดเมน
คลิกที่นี่ เพื่อย้ายโดเมน Click
เกี่ยวกับการย้ายโดเมน

เกี่ยวกับการย้ายโดเมน

ThaiDomainNames.com พร้อมให้บริการย้ายโดเมน ซึ่งไม่ว่าคุณจะจดโดเมนไว้กับใครมาก่อนก็ตาม คุณก็สามารถย้ายโดเมนมาอยู่กับเราได้ง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย และไม่ยุ่งยากโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. คลิกที่นี่ "บริการย้ายโดเมน" และล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  2. ทำการชำระค่าบริการ
  3. หลังจากแจ้งการชำระค่าบริการประมาณ 1 วัน คุณจะได้รับอีเมลจากระบบแจ้งการย้ายโดเมน
การขอย้ายผู้จดทะเบียนโดเมนเนม มีข้อกำหนดดังนี้
  1. หลังจากย้ายมาที่เราแล้ววันหมดอายุของโดเมนเนมจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี นับจากวันหมดอายุเดิม
  2. หากการขอย้ายโดเมนเนมไม่สำเร็จ เราจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน
  3. โดเมนเนมที่ย้ายจะต้องจดทะเบียนมาอย่างน้อย 60 วัน และควรมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน
  4. คุณต้องไม่ค้างชำระค่าบริการกับผู้ให้บริการรายเดิมอยู่
  5. ไม่มีข้อพิพาทเรื่องสิทธิในความเป็นเจ้าของโดเมนเนมนั้น หากตรวจพบในภายหลัง บริษัทฯ มิขอรับผิดหรือมีส่วนร่วมในกรณีพิพาทดังกล่าวทุกกรณี
Domain Forwarding