ผลิตภัณฑ์โดเมน
domain

โดเมนคืออะไร

โดเมนเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่วยให้คุณเรียกที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและจดจำง่าย แทนการจดจำ IP Address ซึ่งมีแค่ตัวเลขและจุด (เช่น 172.16.255.45 เป็นต้น) คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนได้หลาหลายชื่อและเลือกให้แต่ละชื่อเรียกเนื้อหาเว็บไซต์ที่เดียวกันได้เพราะบ่อยครั้งลูกค้าของคุณอาจสับสนและใส่ที่อยู่ผิด ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น คุณอาจจะจดทะเบียนไว้ทั้ง mydomain.com และ mydomains.com เพื่อให้ลูกค้าพิมพ์และเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทันที

ประเภทของโดเมน (จัดเรียงตามมาตรฐานสากล)

โดเมนมีหลากหลายประเภทโดยจะถูกควบคุมและกำกับโดยองค์กรที่ชื่อว่า Internet Corporation for Assigned and Number หรือ ICANN และการจดทะเบียนโดเมนจะต้องจดกับ Registrar ที่อยู่ในการดูแลของ ICANN ด้วยเช่นกันเพื่อประกันว่าชื่อที่คุณจดมีความถูกต้องและยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของโดเมนได้จริง สำหรับ ThaiDomainNames.com แล้ว เราคือผู้ให้บริการรับซื้อและจดทะเบียนกับ Registrar ที่น่าเชื่อถือภายใต้การกำกับดูแลของ ICANN โดยปัจจุบันได้รับจดทะเบียนให้กับโดเมนของธุรกิจไทยไปแล้วกว่า 30,000 รายชื่อ

ส่วนประกอบของโดเมน

ปกติแล้วโดเมนจะประกอบด้วยส่วนเรียกสองส่วนคือ ส่วนของชื่อ (Unique Domain) และนามสกุล (extension) เช่น www.thaidomainnames.com มี ThaiDomainNames เป็น Unique Name และ .com เป็น Extension ซึ่งก็คือ Top-Level Domain

ในส่วนของระดับของโดเมนนั้นจะมีแบ่งย่อยออกเป็นสองชั้นคือ

  • โดเมน 2 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล เช่น www.thaidomainnames.com
  • โดเมน 3 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อ + นามสกุล + รหัสประเทศ เช่น www.netway.co.th
 

Generic Top-Level Domain (gTLD)

โดเมนที่ทุกคนส่วนใหญ่รู้จักจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Generic Top-Level Domain หรือ gTLD โดย TLD คือชื่อที่อยู่ตำแหน่งขวาสุดในที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ เช่น www.icann.org และมีจำนวนตัวอักษรสามตัวขึ้นไปเช่น .aero, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro และ .travel เป็นต้น

Country Code Top-Level Domain (ccTLD)

ccTLD คือ TLD ที่สงวนเฉพาะไว้สำหรับประเทศ หรือเขตปกครองใดปกครองหนึ่ง โดยมีสองตัวอักษร เช่น .th หรือ .hk ดังนั้น ccTLD จึงเป็นทางเลือกในการจดทะเบียนโดเมนเพื่อการประกอบธุรกิจในประเทศนั้นๆ สำหรับ .in.th คุณสามารถขอจดทะเบียนได้เลย และถือว่าเป็น ccTLD ที่สะดวกที่สุดสำหรับการเปิดเว็บไซต์เพื่อประกอบกิจกรรมออนไลน์ในประเทศไทย และสำหรับ .co.th ที่ใช้สำหรับประเทศไทย คุณจะต้องยืนเอกสารยืนยันความเป็นองค์กรธุรกิจของคุณเพื่อขอจดทะเบียนด้วย

Internationalized Domain Name (IDN)

IDN คือ โดเมนที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น www.เน็ตเวย์.com เพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการของคุณ
Domain Forwarding